Cumpara rovinieta online -
Calculator roviniete Romania

Procedura de soluționare petiții

Procedura de soluționare petiții
 
(1) Ce este o petiție?
Petiția este orice reclamație, sesizare sau cerere formulată în scris sau verbal care poate fi transmisă către Obsidian Broker și/sau Scala Assistance prin poștă, poștă electronică, canale social media, fax sau telefon. Printr-o reclamație, Utilizatorul/ Clientul își exprimă orice nemulțumire cu privire la activitățile sau serviciile prestate de Obsidian Broker și/sau Scala Assistance sau la funcționarea paginilor de website www.roviniete.ro sau www.obsidianbroker.ro.
(2) Petiția poate fi trasmisă:
 
a) Pentru Obsidian Broker de Asigurare-Reasigurare SRL
Sediu social: Sos. Pipera nr. 4, etaj 2, 014255 București, sector 1
Nr. ONRC J40/8190/2019, CUI 41293315
Registrul Intermediarilor Principali nr. RIP-792/30.12.2019
Telefon: +40 21 7969 383; Email: office@obar.ro; www.obsidianbroker.ro; dpo@obar.ro; 
 
b) pentru Scala Assistance SRL
Sediu social: strada Decebal nr. 69, Cluj-Napoca, județul Cluj
Nr. ONRC J12/3206/2005; CUI 17929585
Înregistrată în Jurnalul Asistenților Persoane Juridice cu  cod RAJ 516693
Telefon: 0732773773 E-mail: office@roviniete.ro, www.roviniete.ro
(3) O petiție depusă corespunzător trebuie să conțină cel puțin următoarele date:
  1. Datele de identificare (numele și prenumele, domiciliul și numărul de telefon sau numele firmei și CUI, după caz);
  2. Calitatea persoanei care formulează reclamația (client titular sau împuternicit);
  3. Obiectul reclamației (serviciul / produsul/ activitatea reclamată sau informațiile furnizate);
  4. Interesul celui care formulează reclamația/prejudiciul invocat (dacă este cazul).

(4) Gestionarea reclamației

Reclamația va fi preluată în cel mai scurt timp posibil pentru a fi analizată cu multă atenție pentru a obține cea mai bună soluție la problema semnalată.
Privind rezultatul analizei reclamației, Obsidian Broker și/sau Scala Assistance înștiințează neîntârziat depunătorul reclamației prin intermediul poștei electronice pe adresa de e-mail oferită de Utilizator/ Client. Reclamațiile vor fi analizate și vor primi răspuns în cel mult 30 (treizeci) de zile de la data primirii acestora de către Obsidian Broker și/sau Scala Assistance.
În cazul în care răspunsul nu poate fi transmis în termen din motive independente de Obsidian Broker și/sau Scala Assistance sau în cazul în care aspectele sesizate necesită o cercetare mai amănunțită, Obsidian Broker și/sau Scala Assistance va transmite un răspuns provizoriu, care va indica în mod clar motivele pentru care răspunsul la reclamație va ajunge cu întârziere și va preciza termenul până la care Utilizatorul/ Clientul va primi răspunsul definitiv.
Orice reclamații legate de contractul de asigurare pot fi adresate Asigurătorului în modalitatea specificată în contractul de asigurare.
(5) În cazul în care soluția oferită nu răspunde solicitării Utilozatorului/ Clientului, Obsidian Broker și/sau Scala Assistance vor transmite în scris punctul de vedere împreună cu explicații detaliate. Dacă în continuare Utilizatorul/ Clientul nu este mulțumit de răspunsul pe care l-a primit, are dreptul să se adreseze organelor și autorităților competente și, respectiv, să utilizeze modalitățile de soluționare pe cale amiabilă a litigiilor prevăzute de dispozițiile legale în vigoare.
(6) Autorități competente:
  • Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) - București, Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, cod postal 050092, Bucuresti, TELVERDE Sector Asigurări și Reasigurări: 0800 825 627, Fax: 021.659.60.51 și 021.659.64.36; e-mail: petitie-asigurari@asfromania.ro
  • Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) - București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
    Sector 1, www.dataprotection.ro 
 
(7) Soluționarea alternativă a litigiilor
Pentru a soluționa un litigiu, Clientul este informat că are posibilitatea să se adreseze entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor (denumită în continuare SAL-FIN) din cadrul ASF. Conform Regulamentului ASF nr. 4/2016, SAL-FIN are scopul de a permite consumatorilor să apeleze gratuit la un mecanism de soluționare alternativă a litigiilor din domeniul financiar nonbancar. Obsidian Broker și/sau Scala Assistance își retine dreptul de a putea opta cu privire la acceptarea sau nu a desfășurării unei astfel de proceduri.
Informații complete despre procedura privind soluționarea alternativă a litigiilor, activitatea desfășurată de entitatea SAL-FIN, cât și regulamentul privind organizarea și funcționarea entității SAL-FIN, pot fi obținute la pagina de web: www.salfin.ro.