Cumpara rovinieta online -
Calculator roviniete Romania

Emiterea, plata și livrarea asigurărilor RCA

Emiterea, plata și livrarea asigurărilor RCA

 1. Confirmarea emiterii asigurării RCA se face prin orice canal de comunicare aflat la dispoziția Asistentului (cum ar fi: prin e-mail, apel telefonic, sms).
 2. Livrarea asigurării RCA achitate se face de regulă prin poșta electronică la adresa de e-mail comunicată de utilizator/ client.
 3. Cu toate ca utilizatorul/ clientul are posibilitatea să își tipărească asigurarea RCA achiziționată (deoarece începând cu 1 Iulie 2020, conform deciziei luate la nivelul Comunității Europene, toate asigurările RCA se tipăresc pe orice suport de hârtie albă, inclusiv Cartea Verde), la cererea clientului, se pot livra și pe format hârtie în România, astfel:


i). livrarea în țară/mediul rural, unde companiile de curierat taxeaza km exteriori, se face prin curier cu ramburs în ceea ce privește taxarea acestor km exteriori; livrarea în țară pentru comenzile  trimise până în ora 15:00, se face în maximum 24 de ore în mediul urban și 48 de ore în mediul rural, prin curier.

 1. Pentru comenzile la care livrarea se face doar pe e-mail, nu se primeste formularul de constatare amiabilă.
 2. Polițele RCA emise nu se mai pot anula întrucât li se aplică reglementările specifice acestei asigurări, astfel cum acestea sunt prevăzute în Legea nr.132/2017 și în Norma ASF nr. 20/2017. În privința altor asigurări obligatorii prin norme legale, denunțarea sau renunțarea utilizatorului (în calitate de contractant sau de asigurat) la contractul de asigurare se poate face doar în condițiile specificate în actele normative care reglementează respectiva asigurare, completate cu prevederile contractului de asigurare, dacă este cazul. (A se vedea secțiunea din TCU privind politica de returnare).
 3. Restituirea primei de asigurare se face doar în cazul în care autovehiculul se radiază sau se vinde, în baza documentelor justificative/ solicitate de asigurători.
 4. Plata se poate face online cu cardul sau prin ordin de plată.
 5. Pentru comenzile achitate prin transfer bancar (ordin de plata), asigurările RCA se emit după vizualizarea banilor în contul Brokerului sau după confirmarea de la procesatorul de plată.
 6. Dacă polița se achită cu cardul online, numai în situația în care nu s-a dat comandă la emiterea asigurării RCA și asigurarea RCA nu a fost emisă, se mai poate anula comanda și returna suma achitată. Doar în această situație, suma achitată se poate debloca în cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare în funcție de banca emitentă a cardului utilizatorului/ clientului.
 7. Tarifele asigurărilor RCA aparțin societăților de asigurare care își rezervă dreptul de a le modifica în orice moment fără preaviz. Exceptând cazurile specifice preferențiale, tarifele provenite de la asigurători în timp real sunt aceleași oriunde în România.
 8. Sumele achitate nu pot diferi de tarifele afișate și înscrise în asigurarea RCA.
 9. ​În vederea emiterii polițelor de asigurare, Obsidian Broker și Scala Assistance au dreptul de a solicita utilizatorului/ clientului copiile documentelor justificative, de la caz la caz.
 10. În cazul asigurărilor RCA care se emit în vederea înmatriculării autovehiculului, Obsidian Broker și Scala Assistance au dreptul de a solicita utilizatorului/ clientului documente justificative după caz (cum ar fi: copie fișă de înmatriculare, copie contract vânzare-cumpărare vizat, copie factură cumpărare). În această situație, Cartea Verde se activează după înmatriculare, în baza certificatului de înmatriculare.
 11. Clientul este notificat de Obsidian Broker și de Scala Assistance cu 30 (treizeci) de zile înainte de expirarea contractului RCA, împreună cu oferta atașată pe 6 și 12 luni, pe calea de comunicare transmisă de utilizator/ client la momentul emiterii asigurării  RCA (prin e-mail sau telefon/sms), conform art. 15 din Norma ASF nr. 20/2017.
 12. Clasa bonus/malus se atribuie automat în baza seriei de șasiu și CNP / CUI introduse pe pagina web indicată de calcul RCA.
 13. Dacă clientul a vândut/ radiat un vehicul și cumpără altul nou, poate solicita transferul clasei de bonus. Acest lucru îl poate realiza în condițiile în care prezintă documente justificative, transferul se face doar la solicitarea clientului.
 14. La încheierea asigurării RCA nu se efectuează inspecție de risc.
 15. Valoarea absolută a comisionului se determină prin aplicarea procentului asupra primei de asigurare totală și acesta este inclus în prima totală fără costuri adiționale pentru client. 
 16. Condițiile, riscurile și excluderile contractului de asigurare RCA, fiind o asigurare obligatorie, sunt reglementate prin Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie și prin Norma ASF nr. 20/2017 privind asigurările auto din România.