Cumpara rovinieta online -
Calculator roviniete Romania

Cuantumul amenzii contravenționale aplicabile utilizatorilor în cazul lipsei rovinietei valabile

Un nou proiect de lege care prevede cresterea amenzilor pentru circulare fără rovinieta se afla in consultare publica pana la data de 14.02. Initiatorii considera ca valoare actuala a amenzilor este prea mica datorita creșterii exponențiale a numărului de contravenții aplicabile.

 

Parlamentul României adoptă prezenta Lege:

Art. I. Anexa nr. 2 la Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta lege.

 Art. II. – Prezenta lege, intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Proiectul se numeste „Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România”

 

Expunerea de motive

„Prin prezentul proiect de act normativ se propune modificarea anexei nr. 2 la Ordonanța guvernului nr. 15/2002, în sensul actualizării cuantumului amenzilor contravenționale aplicabile utilizatorilor pentru lipsa rovinietei valabile.

Din anul 2010 și până în prezent cuantumul amenzilor a rămas la același nivel, în timp ce cuantumul tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România exprimat în lei a crescut cu aproape 20%.

Astfel, valoarea amenzilor contravenționale s-a calculat ca fiind de două ori tariful anual de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România, pentru amenda minimă și de patru ori tariful anual de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România, pentru amenda maximă.

De precizat este faptul că amenda stabilită prin procesul – verbal de constatare a contravenției poate fi achitată la jumătate din minimul acesteia prevăzut de lege, în termen de 15 zile de la comunicarea acestuia.

Propunerea de modificare a cadrului legal actual este justificată de faptul că numărul contravențiilor aplicate pentru circulația fără achitarea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România (rovinietă) a crescut foarte mult în ultimii ani (734.143 PVCC aplicate numai în anul 2021 prin intermediul punctelor fixe și mobile de control față de 357.531 aplicate în anul 2015).”

 

Cuantumul amenzii contravenționale aplicabile utilizatorilor în cazul lipsei rovinietei valabile

Asadar, prin Anexa nr. 2 la Ordonanța Guvernului nr. 15/2002, initiatorii proiectului stipuleaza noile amenzi.

 

  Tipul vehiculului Cuantumul amenzii contraventionale (lei)  
                                                                Minim*  Maxim**
  A Autoturisme   275* 550**
 

B

Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone   950 1.900
  C Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone și mai mică sau egală cu 7,5 tone   3.100 6.200
  D Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 7,5 tone și mai mică decât 12,0 tone   5.500 11.000
  E Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu maximum 3 axe (inclusiv)   7.100 14.200
  F Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu minimum 4 axe (inclusiv)   11.900 23.800
  G Vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)   3.100 6.200
  H Vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)   5.500 11.000

 

 

Verificare rovinieta dupa numar auto

 

 Verifica Rovinieta Online