Cumpara rovinieta online -
Calculator roviniete Romania

Rezultatul actiunilor de control realizate de CNADNR SA in anul 2009

Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România SA a
organizat, în luna martie a anului 2009, actiuni de control a participantilor la trafic care au
avut ca rezultat aplicarea a 2.575 de sanctiuni contraventionale cu o valoare totală de
7.375.500 lei.
AcŃiunile de control au fost realizate de către reprezentanŃii CNADNR SA din cadrul
echipajelor mobile de control si autorizare a transporturilor rutiere si din cadrul AgenŃiilor
de Control si Încasare aflate în punctele de trecere a frontierei.
Verificările au urmărit respectarea de către conducătorii auto atât a legislaŃiei privind
tonajele si dimensiunile de gabarit maxime admise cât si pe cea privind obligaŃia
achiziŃionării rovinietei si achitării tarifului de trecere. Astfel, au fost aplicate 392 de
sancŃiuni pentru nerespectarea tonajelor si dimensiunilor de gabarit si 2183 de sancŃiuni
pentru lipsa rovinietei.
În perioada ianuarie – martie 2009, echipajele mobile de control si autorizare a
transporturilor rutiere din CNADNR, împreună cu reprezentanŃii PoliŃiei Rutiere, de
Frontieră sau Locale, si cu cei ai ARR, au desfăsurat 4.600 de acŃiuni de control pe
drumurile naŃionale.
Pentru verificări ale maselor si dimensiunilor au fost controlate 24.240 de vehicule
mai mari de 12 tone, fiind aplicate 538 de sancŃiuni, în valoare de 2.111.500 RON.
Pentru lipsa rovinietei valabile au fost verificate 36.378 de vehicule si s-au aplicat
4.310 de sancŃiuni, în valoare de 12.700.000 RON. În cadrul acŃiunilor desfăsurate au fost
controlate 12.175 de autoturisme, (aplicându-se 1.963 de sancŃiuni), 1.009 microbuze (155
de sancŃiuni), 482 de autobuze si autocare (119 sancŃiuni aplicate), 8.017 vehicule de
transport marfă de până în 3,5 tone (1.002 sancŃiuni aplicate), 3.115 vehicule 3,5 – 7 tone
(174 de sancŃiuni), 1.335 vehicule 7 – 12 tone (51 sancŃiuni) si 10.245 vehicule de peste 12
tone (846 sancŃiuni).
În perioada 26 februarie – 19 martie, EMCATR si PoliŃia Rutieră au iniŃiat un
plan de acŃiune special pentru verificarea valabilităŃii rovinietei, echipele de control având
program de lucru prelungit, care a ajuns si la 24 de ore. Acest plan special a fost propus
după ce s-a constatat că mulŃi conducători auto circulă fără rovinietă valabilă. Echipele de
control au acŃionat simultan, în mai multe puncte, la nivel naŃional, în toate cele 7 DirecŃii
Regionale ale CNADNR.
Echipele de control mobilizate în cadrul planului de acŃiune din perioada 26
februarie – 19 martie au verificat 2.558 de vehicule, aplicând 310 amenzi pentru lipsa
rovinietei valabile, în valoare de 627.160 RON.
Pentru lipsa rovinietei valabile, PoliŃia Rutieră aplică măsura complementară a
reŃinerii certificatului de înmatriculare al vehiculului, până la achiziŃionarea acestuia.
Rovinieta valabilă presupune lipirea ei pe parbriz si păstrarea cuponului aferent.
AcŃiunile de control al valabilităŃii rovinietei si verificare a maselor si
dimensiunilor vor continua în ritm susŃinut în perioada următoare