Call center 0732 773 773

Luni-Vineri: 08:00 - 17:00

exceptand sarbatorile legale

Roviniete.ro este autorizat de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (C.N.A.I.R. S.A.) prin Contractul nr. 93/17339 din data de 27.08.2007 reinnoit

Mai mult de 1 milion de conducatori auto au incredere in noi! Milioane de roviniete vandute pana in prezent!
Curs valutar: 1 EURO = 4,6507 LEI

Cumpara rovinieta online - Calculator roviniete

Selecteaza tipul Autovehiculului 

Informatii utile pentru transportatori

31 Decembrie 2008


Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Nationale din Romania aduce
la cunoştinţa furnizorilor de bunuri divizibile şi transportatorilor rutieri care
utilizează vehicule pentru transportul acestor mărfuri că în Monitorul Oficial al
Romaniei nr. 749/06.11.2008 a fost publicată Hotărârea de Guvern nr. 1373/2008
privind reglementarea furnizării şi transportului rutier de bunuri divizibile pe
drumurile publice din România.
În acest act normativ sunt prevăzute obligaţiile furnizorilor de bunuri
divizibile, societăţilor care transportă aceste bunuri şi conducătorilor auto ai
vehiculelor acestora, precum şi sancţiunile contravenţionale aplicate pentru
nerespectarea acestor obligaţii.
Printre obligaţii amintim următoarele:
Obligaţii ale furnizorilor
- În punctele de încărcare furnizorii trebuie să aibă în dotare instalaţii de
cântărire a vehiculelor rutiere care trebuie să îndeplinească şi să respecte anumite
condiţii prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern;
- Tichetul de cântar eliberat de instalaţiile de cântărire trebuie să fi semnat şi
ştampilat de către furnizor şi trebuie să conţină toate elementele de personalizare
prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea de Guvern;
- Furnizorii trebuie să asigure condiţiile de funcţionare pentru instalaţiile de
cântărire, condiţii prevăzute de reglementările metrologice şi de către furnizorul
acestora;
- Furnizorii au obligaţia să cântărească şi să emită tichet de cântar pentru
toate vehiculele utilizate pentru distribuţia rutieră a bunurilor divizibile;
- Furnizorii trebuie să ţină evidenţa cronologică şi sistematică a tichetelor de
cântar eliberate;
- În cazul în care utilizatorul sau conducătorul auto solicită încărcarea
vehiculului peste masa totală maximă admisă prevăzută de legislaţia în vigoare
pentru configuraţia vehiculului, furnizorul trebuie să verifice existenţa la bord, în
original, a autorizaţiei speciale de transport eliberate de administratorul drumului
pe care circulă, corespondenţa numerelor de înmatriculare, respectarea perioadei
de valabilitate şi a numărului de curse;
- Furnizorul are obligaţia de a ţine evidenţa cronologică şi sistematică a
seriilor autorizaţiilor speciale de transport, a emitenţilor acestora şi a numerelor de
înmatriculare înscrise în acestea, pentru vehiculele încărcate peste masa totală
maximă admisă, prevăzută de legislaţia în vigoare;
- Furnizorul nu trebuie să permită plecarea din punctul de încărcare a
vehiculelor necântărite, cu depăşiri ale masei totale maxime admise, cu depăşiri
ale masei totale pentru care a fost eliberată autorizaţia specială de transport sau
fără tichet de cântar;
- Furnizorul trebuie să prezinte personalului de control buletinul de verificare
metrologică a instalaţiei de cântărire, evidenţa cronologică şi sistematică a
tichetelor de cântar eliberate, câte un exemplar al tichetelor de cântar eliberate
care să conţină semnătura de primire a conducătorului auto şi evidenţa proprie
privind autorizaţiile speciale de transport - pentru vehiculele încărcate peste masa
totală maximă admisă, prevăzută de legislaţia în vigoare;
- Furnizorul trebuie să asigure condiţii pentru curăţarea roţilor vehiculelor,
înainte de intrarea acestora pe drumul public;
- Furnizorul trebuie să nu permită părăsirea punctului de încărcare şi
accesul la drumul public a vehiculelor din care se scurg bunuri divizibile sau
reziduuri rezultate din exploatarea acestora;
- Furnizorul are obligaţia de a suspenda furnizarea, pe cale rutieră, a
bunurilor divizibile, în perioada în care nu sunt asigurate condiţiile pentru
cântărirea vehiculelor;
- Furnizorul trebuie să aducă la cunoştinţa utilizatorilor cărora le furnizează
bunurile divizibile suspendarea sau reluarea furnizării pe cale rutieră;
- Furnizorul are obligaţia de a prezenta administratorului drumului la care se
realizează accesul de la punctul de lucru, în termen de 30 de zile de la sfârşitul
fiecărui an calendaristic sau de la încetarea activităţii de exploatare a bunurilor
divizibile, situaţia cantităţilor de bunuri distribuite pe cale rutieră, conform tichetelor
de cântar eliberate.
Obligaţii ale utilizatorilor
- să nu transporte bunuri divizibile de la furnizorii care nu cântăresc sau nu
eliberează tichet de cântar pentru toate vehiculele;
- să comunice furnizorului, în scris, valorile maselor totale maxime admise
prevăzute de legislaţia în vigoare, pentru vehiculele utilizate;
- să transbordeze încărcătura, pe propria cheltuială, parţial sau total, în unul
sau mai multe vehicule, astfel încât să fie respectate masele pe axe maxime
admise, prevăzute de legislaţia în vigoare, sau masele înscrise în autorizaţia
specială de transport, după caz, în situaţia în care se constată de către personalul
de control circulaţia vehiculelor cu depăşirea maselor maxime pe axe ce pot fi
autorizate;
- să nu transporte materiale vrac cu vehicule din dotarea cărora le lipseşte
prelata, iar în cazul în care vehiculele sunt prevăzute prin construcţie cu obloane,
acestea trebuie să fie asigurate cu sisteme de închidere care să asigure
etanşeitatea.
Obligaţii ale conducătorilor auto
- să deţină la bordul vehiculului şi să prezinte organelor de control
documentele specifice transportului, tichetul de cântar şi, dacă este cazul,
autorizaţia specială de transport;
- să nu circule cu vehicule care transportă bunurile divizibile de la furnizorii
care nu efectuează cântărirea sau care nu eliberează tichet de cântar;
- să nu circule cu vehicule care transportă materiale vrac neacoperite cu
prelată, iar în cazul în care vehiculul este prevăzut prin construcţie cu obloane,
acestea trebuie să fie asigurate cu sisteme de închidere care să asigure
etanşeitatea;
- să nu plece de la punctul de încărcare a bunurilor divizibile cu vehicule cu
depăşiri ale masei totale maxime admise prevăzute de legislaţia în vigoare sau,
după caz, cu depăşirea masei totale înscrise în autorizaţia specială de transport,
eliberată de administratorul drumului.
Sancţiunile contravenţionale aplicate furnizorilor de bunuri divizibile pot
ajunge până la suma de 40.000 lei, cele aplicate utilizatorilor până la 10.000 lei, iar
cele aplicate conducătorilor auto până la 4.000 lei.
În cazul constatării circulaţiei vehiculului cu depăşirea maselor pe axe,
peste cele ce pot fi autorizate, fără autorizaţie specială de transport, personalul
competent conform legii va dispune, pe lângă sancţiunile prevăzute de lege,
imobilizarea vehiculului în condiţiile legii, până la îndeplinirea obligaţiilor legale.
Cu această ocazie, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale
din România îi roagă pe toţi cei vizaţi de acest act normativ să studieze conţinutul
acestuia astfel încât, la data intrarii în vigoare, respectiv 05.02.2009, să poată
respecta condiţiile impuse.
De asemenea, în data de 29.10.2008 a fost publicată în Monitorul Oficial nr.
732 Hotărârea de Guvern nr. 1339/22.10.2008 pentru modificarea şi completarea
Hotărârii de Guvern nr. 1777/2004 privind introducerea restricţiei de circulaţie pe
unele sectoare de autostrăzi şi de drumuri naţionale europene (E) pentru vehicule
rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de
vineri, sâmbătă, duminică şi de sărbătoare legală.
Hotărârea de Guvern nr. 1339/22.10.2008 aduce modificări Anexei 1 a Hotărârii
de Guvern nr. 1777/2004 privind sectoarele de drum restricţionate, astfel:
a) sunt eliminate restricţiile impuse pe sectoarele de drum aferente DN13 şi
DN15;
b) restricţia impusă pe DN1, sectorul cuprins între Centura Bucureşti – Otopeni
– intrarea în Municipiul Ploieşti, în zilele de sfârşit de săptămână, este
modificată pentru intervalul orar 6:00 – 22:00 (faţă de 0:00 – 24:00);
c) restricţia impusă pe DN1, sectorul cuprins între ieşirea din Municipiul
Ploieşti – intrarea în Municipiul Braşov, în zilele de sfârşit de săptămână,
este modificată pentru intervalul orar 6:00 – 22:00 (faţă de 0:00 – 24:00).

 
Banks Logos