Cumpara rovinieta online -
Calculator roviniete Romania

Precizari privind actualizarea tarifelor la rovinieta

Tariful de utilizare pe reteaua de drumuri nationale din Romania se aplica in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 15/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.Acest tarif a fost introdus in legislatia nationala prin transpunerea Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de transport marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri.In conformitate cu prevederile art. 10a alin. (1) al Directivei, sumele in euro prevazute in anexa nr. II a Directivei, sunt revizuite la fiecare doi ani. De asemenea, potrivit prevederilor art. 10a, alin. (2), Comisia publica tarifele revizuite in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza datei publicarii.

„Articolul 10 a:

(1) Sumele in euro prevazute in anexa II si sumele in centi prevazute in tabelele 1 si 2 din anexa IIIb sunt revizuite la fiecare doi ani, incepand cu data de 1 ianuarie 2013, pentru a tine seama de modificarile la nivelul UE al indicelui armonizat al preturilor de consum, excluzand energia si produsele alimentare neprelucrate [astfel cum este publicat de Comisie (Eurostat)].

Sumele se adapteaza automat, prin cresterea valorii de baza in euro sau centi cu modificarea procentuala a indicelui respectiv. Sumele rezultate se rotunjesc pana la valoarea cea mai apropiata in unitati euro in privinta anexei II, se rotunjesc pana la valoarea cea mai apropiata in zecimi de cent in privinta tabelului 1 din anexa IIIb si se rotunjesc pana la valoarea cea mai apropiata in sutimi de cent in privinta tabelului 2 din anexa IIIb.

(2) Comisia publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sumele adaptate prevazute la alineatul (1), iar aceste sume adaptate intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza datei publicarii.”

Asa cum reiese din alin. (2) al art. 10a al Directivei, coroborat cu data publicarii Comunicarii din 18.02.2014, tariful de 12 euro/zi trebuia aplicat incepand cu data de 01 martie 2014.Modificarile constau in majorarea tarifului zilnic la 12 euro, netranspus nici pana in prezent si recalcularea tarifelor pentru celelalte perioade de valabilitate.La ora actuala, din cauza netranspunerii tarifului zilnic de 12 euro, exista riscul deschiderii procedurii de infrigement impotriva Romaniei.

In acest context a fost realizata modificarea si completarea anexei nr. 1 la OG nr. 15/2002, prin transpunerea noilor valori ale tarifelor de utilizare, fiind astfel respectate prevederile Directivei atat in privinta nivelului tarifelor cat si in ceea ce priveste proportia dintre acestea, pentru vehiculele de transport cu masa totala maxima autorizata (MTMA) mai mare de 3,5 tone.Proiectul de act normativ creeaza cadrul legal de aplicare a tarifelor de utilizare prevazute de Directiva, asa cum a fost actualizata prin Comunicarea Comisiei Europene, publicata in JOUE in data de 18.2.2014.

In concluzie, tariful zilnic de 12 euro este fix si unic pentru toate categoriile de vehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, supuse prevederilor Directivei.In ceea ce priveste nivelul tarifelor anuale, s-a incercat ca impactul sa fie minim asupra operatorilor de transport, astfel ca tariful anual pentru vehiculele de transport marfa cu MTMA mai mare de 12 tone si mai mult de 4 axe, a ramas la nivelul de 1.210 euro.Tariful anual pentru categoria C de vehicule a rezultat cu un impact major fata de celelalte tarife, motivat de faptul ca tariful zilnic trebuie sa reprezinte, conform Directivei, o proportie de 2% din tariful anual. Astfel, din calculul matematic a rezultat ca tariful anual minim care se poate aplica este de 600 euro.De asemenea, a fost mentinut la aceeasi valoare (720 euro) si tariful anual pentru categoria E de vehicule.Pentru tariful anual de la categoria de vehicule D, valoarea actuala (560 euro) era mai mica decat valoarea minima rezultata din calcul (600 euro) la categoria anterioara (categoria C), astfel ca s-a calculat o valoare arbitrara ca medie intre tarifele adiacente, de la categoria C (600 euro) si categoria E (720 euro), rezultand valoarea de 660 euro.

Tarifele pentru celelalte categorii de vehicule, A, B, G si H, nu au fost modificate, nefacand obiectul de aplicare al Directivei.Din calculele CNAIR S.A., raportate la volumul de roviniete achizitionate in anul 2017, rezulta ca impactul financiar prognozat va fi de +4,2%.

Informatii suplimentare:

Analiza modificarii tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania

  Tip vehicul Durata de utilizare a re?elei de drumuri Tarif actual Tarif propus  Proportie tarife [%]
tarif/tarif anual, cf. Directiva tarif propus/ tarif annual tarif propus/ tarif annual
  A  Autoturisme 7 zile 3 Tarifele pentru aceasta categorie de vehicule nu fac obiectul modificarii
30 zile 7
90 zile 13
12 luni 28
  B  Vehicule de transport marf? cu MTMA mai mic? sau egal? cu 3,5 tone 7 zile 6 Tarifele pentru aceasta categorie de vehicule nu fac obiectul modificarii
30 zile 16
90 zile 36
12 luni 96
  C  vehicule de transport marf? cu MTMA mai mare de 3,5 tone ?i mai mic? sau egal? cu 7,5 tone 1 zi 4 12 2% 2.00% 200.00%
7 zile 16 30 5% 0.00% -100.00%
30 zile 32 60 10% 0.00% -100.00%
90 zile 92 171   28.50% 85.90%
12 luni 320 600   100.00% 87.50%
  D  vehicule de transport marf? cu MTMA mai mare de 7,5 tone ?i mai mic? decât 12,0 tone 1 zi 7 12 2% 1.80% 71.40%
7 zile 28 33 5% 0.00% -100.00%
30 zile 56 66 10% 0.00% -100.00%
90 zile 160 188   28.50% 17.50%
12 luni 560 660   100.00% 17.90%
  E  vehicule de transport marf? cu MTMA mai mare sau egal? cu 12,0 tone, cu maximum 3 axe (inclusiv) 1 zi 9 12 2% 1.70% 33.30%
7 zile 32 36 5% 0.00% -100.00%
30 zile 72 72 10% 0.00% -100.00%
90 zile 206 206   28.60% 0.00%
12 luni 720 720   100.00% 0.00%
  F  vehicule de transport marf? cu MTMA mai mare sau egal? cu 12,0 tone, cu minimum 4 axe (inclusiv) 1 zi 11 12 2% 1.00% 9.10%
7 zile 55 60 5% 0.00% -100.00%
30 zile 121 121 10% 0.00% -100.00%
90 zile 345 345   28.50% 0.00%
12 luni 1,210.00 1,210.00   100.00% 0.00%
  G  Vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conduc?torul auto) ?i maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conduc?torul auto) 1 zi 4 Tarifele pentru aceasta categorie de vehicule nu fac obiectul modificarii
7 zile 20
30 zile 52
90 zile 120
12 luni 320
  H  Vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conduc?torul auto) 1 zi 7 Tarifele pentru aceasta categorie de vehicule nu fac obiectul modificarii
7 zile 35
30 zile 91
90 zile 210
12 luni 560