COMUNICAT CNADNR 17.01.2012 informare generala rovinieta

Compania National? de Autostr?zi si Drumuri Nationale din România le reaminteste conduc?torilor auto c? în cazul schimb?rii num?rului de înmatriculare al vehiculului, rovinieta îsi mentine valabilitatea numai în conditiile în care utilizatorul solicit? efectuarea modific?rii în baza de date, în scris, la Compania National? de Autostr?zi si Drumuri Nationale din România S.A.

Pentru efectuarea modific?rii, utilizatorul se va prezenta la unul din punctele de lucru ale CNADNR cu cerere scris?, conform formularului-tip si cu cartea de identitate a autovehiculului în copie si original. Tariful de modificare a num?rului de înmatriculare în baza de date este de 24,8 lei, cu TVA inclus, pentru fiecare num?r modificat.


Tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din România (rovinieta) se aplic? utilizatorilor români si str?ini pentru toate vehiculele detinute de acestia, înmatriculate temporar sau definitiv, care circul? pe reteaua de drumuri nationale din România. Tariful de utilizare nu se aplic? pentru sectoarele de drumuri nationale aflate în interiorul resedintelor de judet si al municipiilor, precum si între indicatoarele rutiere de intrare/iesire, în/din acestea.


De asemenea, CNADNR mentioneaz? c? fapta de a circula f?r? a detine roviniet? valabil? constituie contraventie si se sanctioneaz? cu amend?, utilizatorul având obligatia de a achita pe lâng? aceasta si un tarif de desp?gubire, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, cu modific?rile si complet?rile ulterioare.
Reamintim c? achitarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România se face în punctele de distributie apartinând distribuitorilor autorizati si la subunit?tile CNADNR.

Biroul de Comunicare al CNADNR-SA
COMUNICAT
17.01.2012