Онлайн калкулатор на Huvinieta

Изберете тип превозно средство

Избери период на валидност


Показаната цена не съдържа комисионната, свързана със сделката

Дата на влизане в сила

попълнете данните за автомобила

Годишна винетка: важи от първия ден на текущата година до 24 януари 31 следващата година.

Тарифни класове
Категорията на тарифите на превозното средство трябва да бъде определена въз основа на официални записи (категория, технически допустима максимална маса, брой места) в свидетелството за регистрация или други документи на превозното средство.
Тарифна категория D1: мотоциклети (D1M), както и автомобили с технически допустима максимална маса до 3,5 т, - и които могат да превозват максимум 7 души, включително водача и техните ремаркета
Тарифна категория D2: всички онези превозни средства, които не попадат в други тарифни категории и не са класифицирани съгласно специалните закони като задължени да плащат пътни данъци.
Тарифна категория B2: автобуси - тези пътнически превозни средства с брой места, включително седалката на водача, над 9.
Тарифна категория U: Ремаркета за превозни средства от тарифни категории D2 и B2

ВАЛИДНОСТ НА Е-ВИНЕТАТА
Седмична винетка: важи от датата, посочена от купувача. за период от 9 дни, общо за 10 последователни календарни дни, до 24 часа на 10-ия ден.
Месечна винетка: важи от началната дата, посочена от купувача, до 24-то число на същия ден (по номер) на следващия месец. Ако в месеца на изтичане няма съответния ден, тогава винетката ще бъде валидна до 24-ия час на последния ден от съответния месец.
Национална годишна винетка: са валидни от първия ден на въпросната година до 24 часа на 31 януари на годината, следваща въпросната година. Годишната винетка, закупена през срока на валидност, гарантира правото да ползвате пътя от момента на придобиването.
Годишна винетка на окръг: е вид годишна териториална винетка за превозни средства от категории D1M, D1, D2, U и B2, въз основа на която експресната пътна мрежа може да се използва с окръжен данък. За превозно средство могат да бъдат закупени няколко окръжни електронни винетки. Срокът му на валидност съответства на годишните винетки. Териториалната валидност се простира до кръстовището, установено в правната норма, обикновено до първото интегрално кръстовище, което следва административната граница на въпросния окръг. Можете да научите за териториалната валидност на винетките на окръга на уебсайта toll-charge.hu.

Оторизиран дистрибутор на National Payment Plc